Léčivé Zvonkohry

Harmonizace vibracemi a zvukem

Sebeléčení  Zvukem a Vibracemi

Na těchto stránkách se chci věnovat ruční výrobě a prodeji laděných kovových trubkových zvonkoher, zvonkoher různého provedení a adjustace.

Osobní prožitek z Vnímání vibrací a Tvoření Zvuků nás může posunout na naší cestě k osobnímu Vědomému prožívání Reality v přítomnosti, bez tužeb, strachů a závislostí na společenských a náboženských dogmatech a manipulacích různého druhu a směrů. Jednou z možností posunu našeho Vědomí a energetiky do vyšších energetických hladin, kde vše zříme jinak a s nadhledem, jsou různé vibrační nástroje. Nabízím Vám osobní ruční výrobu zvonkoher různého provedení a adjustace. Umožňují zažít, pokud chceme, přítomný prožitek ztracené Celistvosti a posílení všech energetických systémů člověka. Mohou Vám přinést energii a rovnováhu do Vašeho života, domu, zahrady. Nechme do nás vstoupit Přirozenost Zvuků a vibrací, jen tak bez dogmat a představ o Zvuku....
Tvořit Zvuky a Souzvuky na různé nástroje s širokým alikvotním spektrem, hrát na svůj hlas a své tělo může naprosto každý bez rozdílu věku a zdravotního stavu. Není nástrojů a zvuků lepších a horších, nástrojů vyvolených, jak některé dogmatické směry, bohužel i v naší domácí muzikoterapii, se nám snaží někteří "guruové" namluvit. Jsme součástí Jednotného zvukového Pole, božského Tvořícího Pole Vibrací. Rytmus, harmonie, melodie, hudba je univerzální jazyk. Zvukem-Vibracemi-Hudbou lze změnit sebe, svět,  najít Porozumnění  a možná i dospět k Moudrosti.

Zvuk sám o sobě má mocnou transformační sílu, protože je tvořen základní Matricí Svoření Vesmíru, základní Vibrací Stvoření Vesmírného "Stromu Života".

Zvonkohry různého provedení a adjustace vytváří dynamická zvuková pole s  léčivými bohatými alikvotními strukturami (vyší harmonických i subharmonické frekvence). Přináší hluboký, harmonizující prožitek, energii, uvolnění, radost. Zvukové pole lze těžko popsat, musí se slyšet, nechat se jím vědomě prostoupit a nechat jej v Nás žít bez našich neustálých zhoubných myšlenkových konstrukcí.
Zvonkohry pro vnitřní i venkovní použití lze bezpečně použít k relaxaci, harmonizaci, stimulaci, léčení, zvukové koupeli, meditaci, vibrační "očistě" prostoru, narušení nefunkčních energetických polí v prostoru i energ.polí člověka. Při interakci s energetickou a tvarovou charakteristikou prostoru a člověka vznikají bohaté dynamické zvukové struktury a vytváření různých souzvuků, záznějí aj. 

Nástroj-zvonkohry je vhodný pro práci s klienty při muzikoterapii, skupiové terapii ( ZŠ, MŠ, různá centra a ústavy...), pro osobní použití a pro obohacení Zvuky různých venkovních prostor - Zvukové zahrady, pro wellnes, SPA, meditační prostory. Zvonkohry jsou vhodné pro harmonizaci a energetické ladění prostor. Používají se k vytvoření čisté a příjemné atmosféry, vytvoření prostoru důvěry, ke koncentraci, uvolnění, uklidnění, vyvažování nebo stimulaci. Zvonkohry umožňují vnímat existenci a formy projevu všudypřítomného energetického univerzálního pole přirozeným, transformačním a uzdravujícím způsobem.

Objevte možnosti různých zvonkoher a trubkových velkých zvonů umístěných a designovaných také do Vašeho interieru pracovního a domácího. Vibrační masáž velkých zvonů je neopakovatelný fyzický i zvukový zážitek.

Rád pro Vás osobně vyrobím různé možnosti sestav, sestav pro Vaši osobní i terapeutickou potřebu, sestav pro interier i exterier. Vše vyrábím ručně, každý zvon je ručně laděn pro Vás. Ladění je v přirozených-čistých ( netemperovaných) stupnicích, odrážející zákonitosti Vesmíru, fyziky, božské matematiky. Trh je plný neosobních komerčních výrobků, dovážených převážně z Asie, záleží jen na Vás jaké provedení více osloví Vaši intuici. Těší mě, že řada z Vás používá mnou vyrobené zvonkohry v osobním životě, a řada z Vás při terapeutické práci, jako jeden z řady možných prostředků korekce energetických polí.

V případě Vašeho zájmu provedu pro Vaši představu výpočet a předběžný návrh délek trubek pro Váš zvolený, nebo navržený vhodný profil a frekvenci (návrhy pro přednostně pro hliníkové slitiny, mosaz, déle ocel, nerez.ocel, měd, titan, dural, nedejte se mýlit obchodními triky o použití speciálních akustických materiálů pro standartní zvonkohry, jsou to jen standartní slitiny hliníku, spec.slitiny se týkají většinou jen orchestrálních nástrojů a nástrojů terapeutických a značné ceny, ale převážně jde o binární mosaz). Návrh délek profilů je prováděn pro a4=440 nebo a4=432 Hz pro zvony sestavovaných do hudebních stupnic a jejich modů, nebo dle požadované frekvence (např.zvony planetární, čakrové, Sollfegio, osobní frekvence aj). 

Za značnou výhodu mé výroby považuji také možnost  návrhy uzpůsobit Vaši požadavkům a ruční práce. Rád bych Vám nabídl osobní, ruční tuzemskou výrobu, pokud možno co nejvíce navrženou pro Vaše osobní potřeby a zejména pro terapeutické využití.

Edgar Cayce - Zvuk a vibrace je medicínou budoucnosti

N.Tesla - Přeješ-li si poznat Universum, tak přemýšlej  o Energii,  Frekvencích a Vibracích.

přehledněji ceník a fotky na:

https://www.samanske-bubny.cz/zvonkohry

Trubkové laděné Zvonkohry

frekvenční rozsahy, kovy a jejich možnosti využití

Pro Vaši malou osvětu  k možnostem trubkových kovových zvonkoher uvedu pár  hlavních problematik, které je nutno při návrhu a výpočtu zvážit. Výpočtová konstrukce je poměrně složitá, já používám pro návrh zejména větších sestav a zvonů i programové vybavení (ale pro malou osobní výrobu s malými profily lze použít i metodu pokus/omyl). Výpočtovou korekci vzhledem k výrobním tolerancím materiálu  a nedostupnosti fyzikálních konstant konkretního materiálu je ovšem nutno provádět až při výrobě přímo s konkrétním materiálem.

Pro návrh zvonu existují pouze dvě proměnné, které řídí zásadně zvuk zvonu,  a to měrná hustota a modul elasticity kovu. Tyto dvě proměnné řídí specifické délkové rozměry, tak aby bylo dosaženo požadované frekvence pro daný průměr trubky a její tloušťku stěny. Např. hliník má nejnižší hustotu a nejnižší modul pružnosti, zatímco měď má nejvyšší hustotu, ale pružnost je střední.
Rozdíly mezi různými kovy způsobují ve výsledku hlavně rozdíly v barvě tónu (jiná skladba harmonických frekvencí ve vyzařovaném spektru) pro jinak stejnou základní frekvenci.

Větší profil zvonu a optimální tloušťka stěny má bohatější a silnější zvukový projev a vylepšuje kompletní harmonické spektrum, ale je třeba si uvědomit, že fundamentální ton u nízkých tonů (C1-C3) je sice obsažen ( někdy i chybí), ale z větší vzdálenosti není uchem již dobře slyšet-vliv sluchového pole ucha člověka a křivky hlasitosti v závislosti na frekvenci (pro nízké tóny zvonu je nutno rozeznít vekou masu vzduchu, řešení by byl mikrofon se zesilovačem). Také harmonické spektrum tonů a jejich skladba se blíží někdy spíše k bicím nástrojům. Náš geniální mozek si ale na základě fuzzy logiky umí chybějící frekvence ve spektru zvonu dopočítat, což je úžasné..

Optimální, ale poněkud obtížně splnitelná je také možnost resonanci vzduchového sloupce ve zvonu a jeho výstup ze zvonu sladit s resonancí kovové trubice. Sladěním lze získat silnější a bohatší zvuk z trubice zvonu (bohužel je jen jeden průsečík křivek pro daný profil). Ladění trubice otvory ve stěnách nemá s fyzikálními zákony a laděním vzduch.sloupce zvonu nic společného, to je úplně jiná oblast (a na flétny jsou jiní zkušení výrobci), a neenergetickou esoterikou se zde zabývat nebudu. Pro standartní sestavy ale není nutno řešit optimalizaci resonancí, stačí se pohybovat kolem oblasti optimálního rozsahu, u malých zvonkoher je to nepodstatné (jen obchodní trik).

Nicméně, to co nejlépe zní, je jen osobní volbou a momentální energetický stav osoby. Někteří preferují hluboký, silný, bohatý zvuk a jiní mají rádi krátké, lehké, zvonivé zvuky:-). Není dobrého a špatného Zvuku či Vibrace, ale jen osobní postoj ke Zvuku, momentální stav Vědomí, momentální osobní Vnitřní vyladění.

Frekvenční oblasti pro návrh zvonkoher, výhody a nevýhody

 možná doplním :)....

doplním....

doplním....

Vliv paličky, velikosti zvonu

na charakteristiku a využití  zvuku, hlasitost

Hlasitost zvonu/zvonkohry závisí na fyzické velikosti zvonkohry, tedy na její vyzařující ploše. V porovnání se strunnými nástroji, kde se používá jako zesilovač vibrační, převážně dřevěná deska pro zesílení vibrací struny, nebo v porovnání s mosazným dechovým nástrojem, který je vybaven rozšířenou kovovou laděnou trubicí pro zesílení hlasitosti, trubkový zvon nemá pomocný "zesilovač", jiný než je daná vnitřní plocha trubky zvonkohry.

Vliv kovové paličky: 

Vliv dřevěné paličky:

Vliv měkké paličky:

bude doplněno


email: jgalas@email.cz

tel. +420 775302166

www.samanske-bubny.cz  

Výroba bubnů šamanských, rámových, stolových 40-110 cm

(bubny osobní, stolové....)

počítadlo.abz.cz