Trubkové energetické sloupy

Trubkové tónové sloupy

zvukoý sloup pro interiéry, exteriéry.

čakrový trubkový energetický sloup

planetární trubkový energetický sloup

Zvukové sloupy

pro exteriéry a interiery

Různé adjustace trubkových svislých zvonů.

Slitiny hliníku Al65-100, mosaz.

bude doplněno