Zvonkohry Feng Shui

Harmonizace prostorů

Feng Shui - Čínské učení, zabývající se vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Při správném naladění prvků můžeme pomoci nastolit harmonii v prostoru a umožnit příznivější plynutí energie. Základy jsou ale už v hinduistické  nauce Vastu šástra (védě), která  předepisuje umístění a orientaci budov tak, aby všechny životní energie, proudily bez jakýchkoliv zábran a podporovaly všechny tělesné a duchovní proudy životních energií v člověku Podle vastu šástry proudí životně důležité energie ze severovýchodu.....

o možnostech se prosím informujte

bude doplněno