Zvonkohry KOSHI

Zvonkohry Koshi

Zvonkohry Koshi - Země
Zvonkohry Koshi - Voda
Zvonkohry Koshi - Vzduch, Oheň

Zvonkohry 4 živlů Koshi

Oheň- Voda-Země-Vzduch

Koshi zvonkohra je autentický hudební nástroj, ručně vyráběný na úpatí Pyrenejí. Přesné ladění tvoří hru jasných tónů, které je bohaté na alikvotní harmonické přirozené tóny. Uvnitř každé zvonkohry je 8 tónů naladěných tak, že ve vzájemné souhře vytvářejí radostnou, klidnou a příjemnou atmosféru a krystalický relaxační zvuk. Zvonkohry Koshi nabízejí čytři tónové variace, které rezonující s vibracemi čtyř elementů - OHNĚ, ZEMĚ, VODY a VZDUCHU. Každý z elementů má specifické magické zabarvení a mohou být hrány ve společné harmonii se všemi ostatními. S nástrojem můžete hrát sami, nebo dovolit větru aby Vás překvapoval neočekávanými melodiemi.
Zvonkohra Koshi je malým vibračním terapeutickým nástrojem. Zvonkohra při pohybu vytváří zvuková pole, léčivé alikvotní struktury a přináší hluboký, harmonizující zážitek, uvolnění, radost. Zvonkohry lze bezpečně použít k relaxaci, harmonizaci, léčení, zvukové meditaci, vibrační "očistě" prostoru, narušení nefunkčních energetickcýh polí v prostoru i energetický polí člověka. Při interakci více zvonkoher Koshi vznikají bohaté zvukové struktury a v prostoru vytváří různé souzvuky. Nástroj je vhodný pro práci s klienty při muzikoterapii a pro osobní použití.

Dodávky budou obnoveny od září 2018.

Ukázky zvuků živlů Voda, Vzduch, Oheň, Země budou doplněny

cena 1100,- Kč/kus

počítadlo.abz.cz